Contact

Gezinshuis klein Agteveld

Koningin Julianaweg 17

3791 VA Achterveld

06-52662432

 

 

De Stichting

De stichting Vrienden van gezinshuis klein Agteveld is in 2014 opgericht en is een initiatief van Roy en Inge gezinshuisouders in gezinshuis klein Agteveld.

 

De stichting heeft als doel een opvang te bieden waarin de toekomst van de kinderen centraal staat. De begeleiding en stap naar zelfstandigheid heeft een grote plaats bij de stichting. Kinderen die 16-18 jaar zijn kunnen in het gezinshuis zelfstandigheidstraining volgen om de overstap naar zelfstandig wonen kleiner te maken. We bieden deze jongeren niet alleen opvang, we leren hen ook huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en schoonmaken. Eveneens leren we hen omgaan met hun financiën en vrije tijd besteding.

 

De stichting voorziet in ondersteuning in de vorm van goederen, diensten en financiële middelen t.b.v. aanpassingen en inrichting van de huisvesting, de sociale leefomgeving en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en in het kader van jeugdzorg geplaatst zijn in het gezinshuis.

Dankbaar zijn wij voor de hulp van Kerngroen, AFAS, Stichting de Boom en Stichting voorzorg Utrecht. Mede dankzij hun is het project "kindertuin" realiteit geworden.

Afbeeldingsresultaat voor afas Afbeeldingsresultaat voor stichting de boomAfbeeldingsresultaat voor stichting voorzorg utrecht

 

Hoe stort u geld?

 U kunt een bijdrage storten op rekeningnummer NL79RABO0301976414.  Dit rekeningnummer staat op naam van 'Stichting vrienden Gezinshuis klein Agteveld.

 

Gegevens

K.v.K: 62554719

Fiscaal nummer: 854864192

Stichting Vrienden gezinshuis klein Agteveld steunt Gezinshuis klein Agteveld.

Bestuur:

Ron Been: Voorzitter

Joke Knopper: Penningmeester

Harry Tolboom: Secretaris

Ons doel volgens de statuten:

- Het bieden van een veilige plek aan pleegkinderen in de crisis / kortdurende en/of langdurige opvang

- Het bevorderen van het woon- en leef genot van het pleeggezin

- Het stimuleren in sport/school en ontspanning

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 Bekijk hier ons beleidsplan