Gezinshuis Klein Agteveld

Wij gaan uit van de kracht van het gewone (gezins)leven waarin de kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de kinderen geholpen en gestimuleerd worden bij hun school, hobby's en sociale contacten.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen binnen hun mogelijkheden kunnen deelnemen aan regulier onderwijs en verenigingen. Als dit niet mogelijk is maken we gebruik van de expertise op het gebied van onderwijs en activiteiten in De Glind.

Een van de belangrijkste doelen van ons is de kinderen in ons gezinshuis een zo veilig en warm mogelijke plek te geven met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We gaan hierbij uit van het normale gezinsleven waarin de kinderen hun zelfvertrouwen en toekomstperspectief kunnen opbouwen.

Belangrijk onderdeel hierbij is het leggen van contact en /of het versterken van het contact met het eigen netwerk.